ประกันโควิด 2564

covid19 insure 2021

เลขที่บัญชี สำหรับชำระเงิน --> จ่ายตรงเข้าบริษัทประกันภัย

account syn mun kong insurance s
account viriyah insurance s
account southeast insurance s
account asia insurance s

ดาวน์โหลดใบคำขอ

viriyah logo
เบี้ย 399 / 599
syn mun kong logo
เบี้ย 199 /399
southeast insurance logo
เบี้ย 260 / 518
southeast insurance logo
เบี้ย 778 / 1037
asia insurance logo
เบี้ย365
asia insurance logo
เบี้ย 500
asia insurance logo
เบี้ย 1825

ส่งใบคำขอ + พร้อม บัตรประชาชน + สลิบชำระเงิน โดย ส่งเมล์ หรือ Add line

mail icon
djnonmotor@gmail.com
line logo
weelove4019
line logo
tam-dj

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร