วิธีการขอประวัติการรักษา เพื่อทำประกันภัย

วิธีการขอประวัติการรักษา ที่ร.พ. ต่างๆ